top of page

JOOGA JA LUOVA TAIDEILMAISU

Liikkeestä luovuuteen

WIX3.jpg
fullsizeoutput_d1.jpeg

TULE PAIKALLE JUURI SELLAISENA KUIN OLET

Jooga ja luova taideilmaisu sopivat kaikille ihmisille elämäntilanteesta riippumatta. Työskentelytapa tekee mahdolliseksi sen, että yksi tai useampi Sinulle merkityksellinen asia voi nousta esiin mielesi ja kehosi sopukoista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kohtaat tai käsittelet menneen asian tai tapahtuman, löydät vastauksen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen tai pystyt konkretisoimaan pitkään mielessäsi piilleen unelman.
Joogaa ja luovaa taideilmaisua yhdistävään työskentelyyn Sinun ei tarvitse valmistautua etukäteen millään tavalla, sillä tärkeää on, että tulet paikalle juuri sellaisena kuin olet.

Tarjoamassani työskentelytavassa jooga toimii valmistavana harjoituksena, jonka suunnittelen aina ryhmäkohtaisesti. Se voi olla rauhallista ja lempeää tai dynaamisempaa ja fyysisesti haastavampaa, usein myös näiden vastakohtaisuuksien yhdistelmä. Joogan avulla voit kohdata kehosi, joka kantaa kokemuksiasi, muistojasi ja haaveitasi. Näille kehosta nouseville tunteille ei välttämättä löydy helposti kielellistä ilmaisua. Siksi tunteiden tulkinta voidaan tehdä aivan toisella tavalla – nimittäin taiteen keinoin.

JOOGAN AVULLA VOIT KOHDATA KEHOSI

fullsizeoutput_50.jpeg
46511420_1928944153850159_72239301262269

TUNTEET NÄKYVIKSI

Luovassa taideilmaisussa hyödynnän taideterapeuttisia menetelmiä. Taideterapiassa keskeistä on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille, mihin ei kuitenkaan liity taiteellisia tavoitteita. Etsin ryhmä- tai yksilökohtaisesti parhaan työskentelymenetelmän, joka voi olla esimerkiksi piirtämistä, maalaamista tai savityöskentelyä. Yksilön ja ryhmän tarpeista riippuen se voi olla toisinaan jopa laulamista, tanssimista tai vaikka virkkaamista.
Joogaharjoituksen avulla kohdattu oma, sisäinen maailma tuodaan näkyväksi vaihtelevien taiteen keinojen avulla. Tällä tavalla asiat, joiden tunnistaminen ja joista puhuminen voi olla sanallisesti haastavaa, saavat muodon, jota voi tutkia ja ymmärtää aivan uudella tavalla.

Työskentelyssä jokainen osallistuja keskittyy vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Tärkeä osa tätä työskentelyä on myös vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa. Omien kokemusten jakaminen muiden ryhmäläisten kanssa voi avata aivan uudenlaisia näkökulmia omaan työskentelyprosessiin. Tästä huolimatta jokainen voi keskittyä vain omaan työskentelyyn, eikä omien kokemusten purkaminen muiden osallistujien kanssa ole välttämätöntä.
Jooga ja luova taidetyöskentely tapahtuvat rentoutuneessa mielentilassa, jota voidaan kutsua flow-tilaksi. Siinä päästät irti huolistasi ja elät hetkessä. Negatiiviset asiat voivat hallita ajatteluamme, ja kielteistä ajatusten kehää saattaa olla vaikea katkaista. Joogan ja taideilmaisun avulla on mahdollista päästää irti mieltä rasittavista asioista ja löytää tekemisen ilo sekä uusia lähestymiskulmia elämän haasteisiin. Oman elämän käsitteleminen joogan ja taiteen keinoin on turvallinen tapa kohdata elämän kirjo.

VUOROPUHELUA OMAN TAIDEILMAISUN KANSSA

Pyydä tarjous ohjauksesta, sopii hyvin esimerkiksi työhyvinvointiin!

Jooga ja luova taideilmaisu: Services
Jooga ja luova taideilmaisu: List

Koulutukseni

Ohjaustoiminnan artenomi (amk), pääaineeni oli terapeuttinen ohjaustoiminta, joka keskittyy hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseen ohjaustyössä erilaisten taidelähtöisten menetelmien kautta.

 

Ekspressiivisten  (Aalto yliopisto) ja ratkaisukeskeisten (Alfa Partners Academy) taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja.

Authentic flow- ja ilmajoogaopettaja (ryt 200h) + 200h jatkotason joogaopettajakoulutusta.

Jooga ja luova taideilmaisu: Text
bottom of page