JOOGA JA LUOVA TAIDEILMAISU

LIIKKEESTÄ LUOVUUTEEN

TULE PAIKALLE JUURI SELLAISENA KUIN OLET

Jooga ja luova taideilmaisu sopivat kaikille ihmisille elämäntilanteesta riippumatta. Työskentelytapa tekee mahdolliseksi sen, että yksi tai useampi Sinulle merkityksellinen asia voi nousta esiin mielesi ja kehosi sopukoista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kohtaat tai käsittelet menneen asian tai tapahtuman, löydät vastauksen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen tai pystyt konkretisoimaan pitkään mielessäsi piilleen unelman.
Joogaa ja luovaa taideilmaisua yhdistävään työskentelyyn Sinun ei tarvitse valmistautua etukäteen millään tavalla, sillä tärkeää on, että tulet paikalle juuri sellaisena kuin olet.

JOOGAN AVULLA VOIT KOHDATA KEHOSI

Tarjoamassani työskentelytavassa jooga toimii valmistavana harjoituksena, jonka suunnittelen aina ryhmäkohtaisesti. Se voi olla rauhallista ja lempeää tai dynaamisempaa ja fyysisesti haastavampaa, usein myös näiden vastakohtaisuuksien yhdistelmä. Joogan avulla voit kohdata kehosi, joka kantaa kokemuksiasi, muistojasi ja haaveitasi. Näille kehosta nouseville tunteille ei välttämättä löydy helposti kielellistä ilmaisua. Siksi tunteiden tulkinta voidaan tehdä aivan toisella tavalla – nimittäin taiteen keinoin.

TUNTEET NÄKYVIKSI

Luovassa taideilmaisussa hyödynnän taideterapeuttisia menetelmiä. Taideterapiassa keskeistä on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille, mihin ei kuitenkaan liity taiteellisia tavoitteita. Etsin ryhmä- tai yksilökohtaisesti parhaan työskentelymenetelmän, joka voi olla esimerkiksi piirtämistä, maalaamista tai savityöskentelyä. Yksilön ja ryhmän tarpeista riippuen se voi olla toisinaan jopa laulamista, tanssimista tai vaikka virkkaamista.
Joogaharjoituksen avulla kohdattu oma, sisäinen maailma tuodaan näkyväksi vaihtelevien taiteen keinojen avulla. Tällä tavalla asiat, joiden tunnistaminen ja joista puhuminen voi olla sanallisesti haastavaa, saavat muodon, jota voi tutkia ja ymmärtää aivan uudella tavalla.

VUOROPUHELUA OMAN TAIDEILMAISUN KANSSA

Työskentelyssä jokainen osallistuja keskittyy vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Tärkeä osa tätä työskentelyä on myös vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa. Omien kokemusten jakaminen muiden ryhmäläisten kanssa voi avata aivan uudenlaisia näkökulmia omaan työskentelyprosessiin. Tästä huolimatta jokainen voi keskittyä vain omaan työskentelyyn, eikä omien kokemusten purkaminen muiden osallistujien kanssa ole välttämätöntä.
Jooga ja luova taidetyöskentely tapahtuvat rentoutuneessa mielentilassa, jota voidaan kutsua flow-tilaksi. Siinä päästät irti huolistasi ja elät hetkessä. Negatiiviset asiat voivat hallita ajatteluamme, ja kielteistä ajatusten kehää saattaa olla vaikea katkaista. Joogan ja taideilmaisun avulla on mahdollista päästää irti mieltä rasittavista asioista ja löytää tekemisen ilo sekä uusia lähestymiskulmia elämän haasteisiin. Oman elämän käsitteleminen joogan ja taiteen keinoin on turvallinen tapa kohdata elämän kirjo.

 

ESIMERKKEJÄ PALVELUISTA

LUOVUUSPÄIVÄ RYHMÄLLE

Max. 12 hengen ryhmälle, kesto 6-7 h. Päivä koostuu erilaisista taideharjoituksista, joiden tarkoituksena on itsetutkiskelu, uusien näkökulmien löytäminen, omien voimavarojen tunnistaminen, sekä ajatusten jakaminen ja vastaanottaminen ryhmäläisten kesken. Toiminta tukee hyvin ryhmäytymistä, lisää ymmärrystä ja vertaistukea osallistujien kesken. Sopii erinomaisesti työhyvinvointiin ja erilaisiin vertaistukiryhmiin.
Päivän hinta 800€ + alv (sisältää kaikki taidemateriaalit).

JOOGA JA AKUPUNKTIO RYHMÄLLE

Ryhmän tarpeisiin räätälöity joogaharjoitus, jonka päätteeksi laitetaan osallistujille muutamia akupunktioneuloja tukemaan hyvinvointia ja lisäämään rentoutusta. Kesto 2h, hinta 200€ + alv.

JOOGA YKSILÖLLE

Kolme yksityistuntia ja henkilökohtaisesti räätälöity joogaohjelma 200€ (sis alv).

KYSY ITSELLESI TAI RYHMÄLLESI SOPIVAKSI RÄÄTÄLÖITYÄ PAKETTIA.

 

Koulutukseni

Ohjaustoiminnan artenomi (amk), pääaineeni oli terapeuttinen ohjaustoiminta, joka keskittyy hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseen ohjaustyössä erilaisten taidelähtöisten menetelmien kautta.


Ekspressiivisten  (Aalto yliopisto) ja ratkaisukeskeisten (Alfa Partners Academy) taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja.

Authentic flow- ja ilmajoogaopettaja (ryt 200h) + 200h jatkotason joogaopettajakoulutusta.

 
  • YouTube

©2019 by YogArt.